Пътна помощ за ван

Ценообразуването на тази услуга и техническите средства за нейното изпълнение са идентични с услугата пътна помощ джип. Съответно критериите за тегло и дължина са същите, съответно за дължина – до @@@@@ и критерия за тегло – до @@@@@@

Останалите компоненти участващи в ценообразуването на услугата са стандартни :

От къде трябва да бъде взет вана и до къде трябва да бъде транспортиран – в рамките на града; в рамките на област Варна; друга област; в рамките на страната или в чужбина.

Дали превозното средство има бронировка заради която излиза извън очакваното тегло, колко е теглото на нуждаещия се от репатриране ван?

van2
van3

Има ли модификации по него, които променят и стандартните му габарити ( Пример : Ван оборудван за нуждите на телевизионен снимачен екип с инсталирана сталитна система на покрива на превозното средство )?

Също така дали превозното средство е претърпяло ПТП заради което се нуждае от изваждане от канафка, изтегляне или повдигане със специализирана техника – автопаяк с кран?

Колко са хората, които се нуждаят от извозване?

van4
van5
van6